INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD :
1. Adam Sitek - Prezes Zarządu
2. Sylwia Wałkuska - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:
1. Teresa Marzejon - Przewodnicząca
2. Katarzyna Madej-Własiuk - Z-ca Przewodniczącego
3. Irena Kwiatkowska - sekretarz
4. Małgorzata Surdel-Nowak - członek
5. Leszek Warachowski - członek

LICZBA MIESZKAŃ: 216
LICZBA CZŁONKÓW: 231 (stan na dzień 31.12.2018):

godziny urzędowania administracji: poniedziałek, piątek 7-15, środa 9-17, wtorek, czwartek nieczynne (dni wewnętrzne).

W budynku jest kaplica, działa klub seniora.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Cypriana Kamila Norwida w Gdyni powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni. Jako podmiot prawny została zarejestrowana i nabyła osobowość prawną w dniu 22.07.2003 r.

Hasło umożliwiające dostęp do dokumentów dostępne dla członków Spółdzielni w Biurze.

 
 Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Statut
Regulaminy
Przetargi
Wydarzenia
Komunikaty
O Spółdzielni
LUSTRACJA
REMONTY
Adres:
ul. Norwida 4
81-434 Gdynia
Kontakt:
tel./fax 058 622 30 09
e-mail: biuro@smnorwida.pl