REMONTY

Rok 2003
remont dachu budynku D (3 HELISA)
wymiana okien ( korytarze i klatki schodowe)
Rok 2004
przebudowa instalacji wodociągowej w Hydroforni
wykonanie chodnika przed budynkiem E
remont drogi osiedlowej
wymiana okien ( korytarze i klatki schodowe)
Rok 2005
remont holu (parter - wejście)
wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wyłącznikami czasowymi na klatkach schodowych
montaż czujek ruchu (oświetlenie zewnętrzne)
remont pomieszczeń biurowych
renowacja dźwigów w budynku E
montaż cyfrowej instalacji domofonowej
wykonanie monitoringu obiektów spółdzielni
wykonanie instalacji alarmowej pomieszczeń biurowych spółdzielni
rozbudowa instalacji internetowej i telefonicznej
wykonanie rozdzielaczy instalacji c.o. w budynkach A i E
remont elewacji w budynkach A i E
remont dachu budynku C (stołówka)
Rok 2006
remont elewacji w budynkach A i E c.d.
renowacja balkonów w budynkach A i E
wymiana zaworów ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku E
montaż automatycznych odpowietrzników na pionach w budynku A
modernizacja studia TV
Rok 2007
montaż napędu wejściowych drzwi automatycznych
remont pomieszczeń zsypu
remont dachu budynku A
montaż rynien na budynku E
wymiana skrzynek pocztowych
remont dachu budynku B (Hydrofornia)
prace remontowe przy budynku B (wykonanie podmurówki, ogrodzenia i odprowadzenia deszczówki)
wykonanie oświetlenia na klatce schodowej w budynku A
wymiana chodnika (główne wejście do budynku, wjazd do zsypu, dojście do budynku D)
remont dachu budynku E
Rok 2008
remont korytarza I piętro ( malowanie, położenie płytek - budynki A i E)
remont parteru (malowanie - budynki A i E)
wykonanie oświetlenia na klatce schodowej w budynku E
wymiana zaworów zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji w bydynku A
wymiana zaworów zimnej i ciepłej wody w budynku C
wymiana okien balkonowych w budynkach A i E oraz drzwi wejściowych od strony lasu
adaptacja pomieszczeń wentylatorowni na piwnice oraz lokal użytkowy
wykonianie stanowisk postojowych ( od strony lasu)
Rok 2009
remont korytarzy II i III piętro ( malowanie, położenie płytek - budynki A i E), oraz parter (położenie płytek)
remont stołówki (sale taneczne - Latino Cafe)
Rok 2010
remont korytarzy IV piętro ( malowanie, położenie płytek - budynki A i E)
wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach A i E
remont zadaszeń nad loggiami w budynku A, wymiana rynien
wykonanie nowych kolektorów instalacji c.o.w budynku C
remont stołówki (część kuchenna - BanGlob)
wykonanie miejsc postojowych przy budynku D
Rok 2011
remont korytarzy V piętro ( malowanie, położenie płytek - budynki A i E)
wykonanie boksów piwnicznych w budynkach A i E (adaptacja pomieszczeń suszarni i wózkarni)
wykonanie boksów magazynowych w budynku B
montaż nowych liczników ciepła w budynku C
remont korytarzy VI piętro ( malowanie, położenie płytek - budynki A i E)
remont dachu nad łącznikiem pomiędzy budynkami A i D
remont elewacji oraz malowanie części kuchennej w budynku C
remont korytarzy VII piętro (malowanie, położenie płytek - budynek A)
Rok 2012
remont korytarzy VIII-X piętro ( malowanie, położenie płytek - budynek A)
remont klatki schodowej w budynku A - malowanie
badanie termowizyjne budynków mieszkalnych A i E
modernizacja dźwigów osobowych w budynkach A i E
modernizacja wzmacniacza anteny zbiorczej z zestawem przemienników kanałowych do odbioru cyfrowego w budynkach A i E
modernizacja wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych A i E, wymiana wentylatorów, uporządkowanie instalacji elektrycznej.
audyt energetyczny budynków mieszkalnych A i E
Rok 2013
remont klatki schodowej w budynku E - malowanie
remont drugiej klatki schodowej w budynku A - malowanie
odświeżenie powłok malarskich w piwnicach
wymiana 3 kamer monitoringu
remont pomieszczeń oraz naprawa uszkodzonej elewacji budynku B
wymiana starego chodnika z płyt chodnikowych na kostkę betonową na dojściu do budynków mieszkalnych Spółdzielni
montaż oszczędnego oświetlenia typu LED z czujkami ruchu w budynkach mieszkalnych A i E
remont biura Spółdzielni - malowanie
malowanie pomieszczenia zsypu głównego
modernizacja dźwigów osobowych w budynku E - wymiana paneli dyspozycji oraz kaset wezwań
uszczelnienie łączeń płytowych elewacji budynku A - VIII-X piętro
wykonanie i montaż automatycznej bramy wjazdowej
wykonanie projektu ocieplenia budynków
Rok 2014
wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stabilności ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
malowanie ocynkowanej połaci dachowej w budynkach "D" i "B"
wymiana sterowników napędu drzwi dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym "E"
wymiana rozdzielczych tablic administracyjnych w budynkach mieszkalnych "A" i "E"
prace dekarskie , w tym naprawa i uszczelnienie kominów na budynkach mieszkalnych "A" i "E"
wykonanie i montaż stalowych drzwi wejsciowych do zsypu
modernizacja instalacji monitoringowej
modernizacja oświetlenia zewnętrznego (lampy ledowe)
modernizacja dźwigu osobowego w budynku A - wymiana paneli dyspozycji oraz kaset wezwań
Rok 2016
wymiana wyłączników taryfowych zabezpieczenia przedlicznikowego do mieszkań w budynkach mieszkalnych Spółdzielni
wymiana grzejników na sali głównej budynku C (szkoła tańca)
rozpoczęcie wymiany wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych
Rok 2017
wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych (odczyt radiowy) wraz z pracami dodatkowymi (przeróbki instalacji, montaż zaworów kulowych)
awaryjna wymiana zaworów podpionowych ciepłej wody, wymiana skorodowanych odcinków rur w budynku E, wymiana wodomierzy w bud. C uszczelnienie pionu deszczowego
wymiana wodomierza Dn 40 w pomieszczeniu Hydroforowni
Rok 2018
modernizacja zsypu w budynku "A"
wymiana głównej zasuwy zimnej wody Dn 100
odcięcie instalacji wodnych i c.o. od budynku "D"
I etap termomodernizacji - ocieplenie stropodachów wentylowanych
remont biura, składnicy akt, pomieszczenia WC
wymiana grzejników w budynku "C" (mała sala)
modernizacja anteny zbiorczej MUX 4
naprawa dachu budynek E
Rok 2019
wymiana 3 dźwigów w budynkach A i E
adaptacja pomieszczeń w budynku A
remont pomieszczenia Klubu Seniora
remont elewacji budynków mieszkalnych
Rok 2020
ciąg dalszy remontu elewacji
 
 Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Statut
Regulaminy
Przetargi
Wydarzenia
Komunikaty
O Spółdzielni
LUSTRACJA
REMONTY
Adres:
ul. Norwida 4
81-434 Gdynia
Kontakt:
tel./fax 058 622 30 09
e-mail: biuro@smnorwida.pl