WYDARZENIA

Piknik dla mieszkańców - lato 2010 - sponsor : "Ban-Glob" [fotorelacja]
Bal dziesięciolecia Spółdzielni [fotorelacja]
 
 Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Statut
Regulaminy
Przetargi
Wydarzenia
Komunikaty
O Spółdzielni
LUSTRACJA
REMONTY
Adres:
ul. Norwida 4
81-434 Gdynia
Kontakt:
tel./fax 058 622 30 09
e-mail: biuro@smnorwida.pl