Zasoby

LICZBA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI (stan na dzień 31.12.2020 r.):   230 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZASOBÓW OGÓŁEM:                   7830,55 m2

W TYM:

  • POWIERZCHNIA LOKALI MIESZKALNYCH:                        6519,23 m2
  • POWIERZCHNIA LOKALI UŻYTKOWYCH:                           1311,32 m2

 

LICZBA MIESZKAŃ:                                                                              216

W TYM:

  • SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE:                                            142
  • ODRĘBNA WŁASNOŚĆ:                                                                 74

LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH:                                                           20