Aktualności

Ogłoszenie – budynek B do wynajęcia

Administracja Spółdzielni ogłasza informacje o budynku użytkowym do wynajęcia.

Ogłoszenie – lokal do wynajęcia

Administracja Spółdzielni ogłasza informacje o lokalu do wynajęcia.

II Termin przeglądu kominiarskiego

Administracja Spółdzielni im. C. K. Norwida informuje o II terminie przeglądu kominiarskiego.

Informacja o przeglądzie kominiarskim

Administracja Spółdzielni im. C. K. Norwida w Gdyni informuje o terminie przeglądu kominiarskiego.

Informacja o przerwach w dostawie ciepłej wody

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. Norwida informuje o zaplanowanych pracach serwisowych i przerwach w dostawie ciepłej wody.

Ogłoszenie Klubu Seniora

Klub Seniora „Norwida” zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Konkurs ofert – remont lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni ogłasza konkurs ofert na remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Norwida 4.

Komunikat – II termin wymiany wodomierzy i montażu podzielników

Zarząd Spółdzielni informuje o II terminie wymiany wodomierzy i montażu podzielników kosztów ogrzewania.

Konkurs ofert – wymiana zaworów podpionowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Norwida w Gdyni ogłasza konkurs na wymianę zaworów podpionowych.

Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia w budynku B

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C. K. Norwida w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na najem lokali w budynku B.