Informacja o przerwach w dostawie ciepłej wody

Informacja o przerwie w dostawie CW