Informacja o dodatku osłonowym dla mieszkańców Gdyni

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z Ustawą z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym, która weszła w życie 04.01.2022 r. można składać wnioski o uzyskanie powyższego świadczenia. Jest to dodatkowe świadczenie, które ma częściowo zrekompensować drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu oraz cen żywności.

 1. Gdzie złożyć wniosek? W Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
 2. Kiedy można złożyć wniosek? Od 4.01.2022 do 31.10.2022 r.
 3. Jak złożyć wniosek?
  Do dyspozycji mieszkańców są trzy formy:
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego)
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych ul. 10-go Lutego 24, Gdynia
  • wrzucić do wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (wniosek należy włożyć do koperty, na kopercie napisać – DODATEK OSŁONOWY)

      4. Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy? Podstawę ustalenia prawa do dodatku osłonowego stanowią dochody uzyskane przez wszystkich      członków gospodarstwa domowego w 2020 roku (w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca) lub dochody w 2021 roku (w przypadku wniosków złożonych między 1 sierpnia a 31 października).

O dodatek osłonowy będą mogły ubiegać się osoby, których dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł netto
 • wieloosobowym – 1500 zł netto

Obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” – dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego, liczby osób oraz rodzaju głównego źródła ogrzewania. W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek przysługuje w podwyższonej kwocie.
Powyższe źródło musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

5.  Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwo 1-osobowe – 400 zł rocznie
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł rocznie
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł rocznie
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150 zł rocznie

Wysokość dodatku osłonowego w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • gospodarstwo 1-osobowe – 500 zł rocznie
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 750 zł rocznie
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1062,50 zł rocznie
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe –1437,50 zł rocznie
Więcej informacji i odpowiedzi na pytania związane z obsługą dodatku osłonowego oraz wniosków udziela:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.
Kontakt telefoniczny od godz. 8:00 do 15:30 pod numerami: (58) 668 85 57(58) 668 85 86, (58) 668 85 70(58) 668 85 92.
Niezbędne informacje, druki i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej: