Informacja o przeglądzie kominiarskim 01.12.2022 r.