Informacja o przeglądzie kominiarskim

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. C.K. NORWIDA INFORMUJE:

Zakład Usług Kominiarskich – Szymon Grzenkowicz, tel. 509-209-956

dokona obowiązkowego przeglądu instalacji kominowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach

w następujących terminach:

  • 24.11.2021 r. (środa) w godz. 13.00 – 18.00
  • 25.11.2021 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00

Prosimy o udostępnienie lokali ww. firmie w celu dokonania kontroli i pomiarów w dniu przeglądu.