Informacja o rozpoczęciu prac związanych z malowaniem holu

Malowanie klatek1