Informacja o wyniku przetargu

Zawiadamiamy, iż w dn. 16.05.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu:

w sprawie zamówienia na dostawę i montaż wodomierzy, elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K. Norwida w Gdyni przy ulicy Norwida 4

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zdecydował o wyborze oferty złożonej przez:
firmę BMETERS z siedzibą w Psarach.

Wybrana oferta spełnia wymagania formalne zawarte w SIWZ, a także jest zgodna z przedmiotem zamówienia.