Informacja o zmianie w Regulaminie korzystania z rowerowni