Ogłoszenie o konkursie ofert – hydroizolacja dachu i naprawa murków ogniowych