Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia w budynku B

 

                         Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C.K. Norwida

                                        81-434  Gdynia ul. Norwida 4:

zaprasza do złożenia oferty na najem

lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność magazynową, usługową lub produkcyjną o małej uciążliwości oraz biuro
na parterze w budynku B przy ul. Norwida 4

 

Warunki najmu:

Powierzchnia całkowita lokali: ok. 165 m2
Liczba pomieszczeń: 6
Zaplecze sanitarne: WC, umywalka (do odnowienia)
Wadium: brak
Kaucja: dwumiesięczny czynsz najmu
Cena minimalna czynszu najmu: 20 zł netto/1 m2/miesiąc +media
Czas trwania umowy: roczny z możliwością przedłużenia
Termin oglądania lokalu: pon-pt w godz. 10.00-13.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu
Termin składania pisemnych ofert: nabór ofert w systemie ciągłym od 8 września 2023 do wyłonienia najemcy
Miejsce składania ofert: osobiście w biurze Spółdzielni lub drogą elektroniczną
Dokumentacja budynku i zdjęcia lokali dostępne pod linkiem:

Informacji szczegółowych o warunkach przetargu udziela
biuro Spółdzielni:

tel.  58 622-30-09, tel. 515-089-021
e-mail: biuro@smnorwida.plwww.smnorwida.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez podania przyczyn.