Ogłoszenie o naborze chętnych na miejsca w rowerowni

Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór chętnych na miejsca na rowery w pomieszczeniu rowerowni.

Do dyspozycji jest 20 miejsc na rowery, o przydziale miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu uzyskania przydziału miejsca na rower, należy złożyć wniosek bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub drogą elektroniczną.

Druk wniosku można pobrać w biurze Spółdzielni lub na stronie: www.smnorwida.pl (zakładka Wnioski i druki)

Wnioski będą przyjmowane od 24 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje:

Rowerownia – jest to wydzielone, zamknięte pomieszczenie przeznaczone do przechowywania rowerów znajdujące się w piwnicy budynku A Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida w Gdyni.

Nabór użytkowników oraz tryb przydzielania miejsca w pomieszczeniu rowerowni:

 1. Miejsca na rowery w pomieszczeniu rowerowni są ponumerowane.
 2. Warunkiem ubiegania się o przydzielenie miejsca w pomieszczeniu rowerowni jest:
  a)    posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni,
  b)    złożenie do Spółdzielni wniosku o przydzielenie miejsca w pomieszczeniu rowerowni w postaci
          pisemnej osobiście lub drogą elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu
  c)     brak zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny ubiegającego się o przydzielenie miejsca
          Użytkownika powyżej wysokości 1-miesięcznego czynszu.
 3. Wnioski złożone w biurze Spółdzielni przez Użytkowników posiadających zaległość w opłatach powyżej wysokości 1-miesięcznego czynszu za lokal mieszkalny, do którego przysługuje im prawo (wg stanu na dzień złożenia wniosku) – nie będą rozpatrywane. 
 4. Użytkownik może złożyć wniosek o przydzielenie wyłącznie jednego miejsca w rowerowni niezależnie od liczby posiadanych lokali w Spółdzielni.
 5. Miejsca na rowery przydzielane są według kolejności wpływu wniosków do Spółdzielni.
 6. Korzystanie z rowerowni jest odpłatne. Opłata miesięczna za 1 miejsce na rower wynosi 10 zł brutto.