Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C.K. Norwida

ogłasza przetarg

pn.: „Dostawa i montaż wodomierzy, elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. C.K. Norwida w Gdyni przy ulicy Norwida 4”.


Termin składania ofert: 28.04.2023 r. do godz. 10.00,
Otwarcie ofert: 28.04.2023 r. godz. 12.00


Wadium: brak. SIWZ: opłata 200 zł, rachunek do uiszczenia opłaty: 27105017641000009032095011, dokumentacja SIWZ dostępna jest w wersji elektronicznej po przesłaniu wniosku z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na adres: biuro@smnorwida.pl.