Zasady gospodarki odpadami w SM Norwida – ważne informacje