Zmiana hasła dostępu do zakładki „Strefa Członka”

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Administracja Spółdzielni  informuje o zmianie hasła dostępu do zasobów na stronie internetowej Spółdzielni – www.smnorwida.pl w zakładce „Strefa Członka” w której znajdują się dokumenty:

  • Zarządu,
  • Rady Nadzorczej,
  • Walnych Zgromadzeń,
  • Lustracji.

Dotychczasowe hasło dostępu przestaje być aktywne z dniem 10.02.2022 r.

Aby uzyskać nowe hasło dostępu prosimy o kontakt z biurem Administracji.