Autor: JK

Konkurs ofert – wymiana zaworów podpionowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Norwida w Gdyni ogłasza konkurs na wymianę zaworów podpionowych.

Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia w budynku B

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C. K. Norwida w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na najem lokali w budynku B.

Zasady gospodarki odpadami w SM Norwida – ważne informacje

Administracja Spółdzielni przypomina zasady postępowania z odpadami.

Zasady segregacji odpadów

Administracja Spółdzielni przypomina zasady segregacji odpadów.

Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowa – instalacja zimnej wody

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji zimnej wody w budynkach SM.

Harmonogram wymiany wodomierzy i montażu podzielników: 21-28 sierpnia 2023 r.

Administracja Spółdzielni informuje o harmonogramie zaplanowanych prac na tydzień 21-28 sierpnia 2023 r.

Informacja o zmianie w Regulaminie korzystania z rowerowni

Zarząd Spółdzielni informuje o zmianie w Regulaminie korzystania z rowerowni.

INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY I MONTAŻU PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Zarząd Spółdzielni informuje mieszkańców o planowanych pracach w zasobach Spółdzielni.

Ogłoszenie o konkursie ofert – hydroizolacja dachu i naprawa murków ogniowych

Zarząd Spółdzielni ogłasza konkurs ofert. Zapraszamy Wykonawców do zapoznania i składania ofert.

Informacja o wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C. K. Norwida informuje o wyborze Wykonawcy w przetargu.