Kategoria: Brak kategorii

Akcja „DZIEŃ SPRZĄTANIA” 20 kwietnia 2024

Administracja Spółdzielni zaprasza na coroczną akcję „Dzień sprzątania”.

II Termin przeglądu kominiarskiego

Administracja Spółdzielni im. C. K. Norwida informuje o II terminie przeglądu kominiarskiego.

Informacja o przeglądzie kominiarskim

Administracja Spółdzielni im. C. K. Norwida w Gdyni informuje o terminie przeglądu kominiarskiego.

Informacja o przerwach w dostawie ciepłej wody

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. Norwida informuje o zaplanowanych pracach serwisowych i przerwach w dostawie ciepłej wody.

Ogłoszenie Klubu Seniora

Klub Seniora „Norwida” zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Komunikat – II termin wymiany wodomierzy i montażu podzielników

Zarząd Spółdzielni informuje o II terminie wymiany wodomierzy i montażu podzielników kosztów ogrzewania.

Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia w budynku B

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. C. K. Norwida w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na najem lokali w budynku B.

Zasady gospodarki odpadami w SM Norwida – ważne informacje

Administracja Spółdzielni przypomina zasady postępowania z odpadami.

Zasady segregacji odpadów

Administracja Spółdzielni przypomina zasady segregacji odpadów.

Zapytanie ofertowe – dokumentacja projektowa – instalacja zimnej wody

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji zimnej wody w budynkach SM.